Denuncia!

Has vist publicitat sexista?

No et callis! Denuncia!

Omple el formulari i adjunta la imatge o un enllaç a l’anunci. 

Si ho prefereixes pots enviar-nos un mail a rolssexistes@donesjuristes.cat

 

Totes juntes tenim més força. Acabem amb l’ús d’estereotips de gènere a la publicitat.

Es poden enviar les queixes al Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM) que gestiona el Instituto de la Mujer a l’adreça de correu electrònic  observatorioimagen@inmujer.es ; s’ha  d’enviar una descripció del contingut de l’anunci i si es possible una imatge.

El Observatorio no te capacitat sancionadora però elabora informes anuals,  fa seguiment dels missatges discriminatoris i sol·licita la retirada de les campanyes més sexistes.

A Catalunya i l’àmbit audiovisual, es poden enviar queixes i denúncies  al Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) audiovisual@gencat.cat  El CAC te capacitat sancionadora i pot exigir la retirada del producte i imposar multes.

D’altra banda, tant la Delegacion del Gobierno para la Violencia de Género, el Instituto de la Mujer (o el seu equivalent a l’àmbit autonòmic), el Ministeri Fiscal i les associacions legalment constituïdes que tinguin com a objectiu únic la defensa dels interessos de la dona i no incloguin com a persones associades a persones jurídiques amb ànim de lucre, tenen legitimitat per interposar les accions de rectificació i de cessació de la publicitat sexis